Кликнете, за да изберете желания доставчик на обучение
ПРОЕКТ MELIOR

Европейският проект MELIOR, промотиран от Търговската камара на Сарагоса, има за цел разработването на онлайн ориентационна система за избор и оценка на доставчици на обучение, базирана на качествени показатели (quality indicators), създадени в рамките на програма Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации..

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕН?

MELIOR ще представлява достъпна система за анализ на качеството на обучението, предназначена да подпомага малките и средните предприятия в процеса по избор на доставчици на обучение. Изпълнителите, преподавателите, учащите се и консултантите също ще могат да се възползват от системата, която следва насоките, зададени от общата Европейска референтна рамка на Европейския съюз (common Quality Assurance Framework of the European Union).

КАК ПОМАГА?

Системата MELIOR се разработва, за да спомага малките и средните предприятия в избора между различните доставчици на обучение в следните стъпки:

  • Изследване нуждата от обучение.
  • Приложимост на учебния план.
  • Съставяне на учебния проект.
  • Избор на методологии.
  • Съставяне на съдържанието и определяне профила на най-подходящите доставчици.
  • Мониторинг на качеството на обучението и удовлетвореността на участниците.
  • Достигане на качествени показатели за подобряване условията на заетост.

Програмата ще предостави подробен доклад относно профила на доставчика на обучение, който най-добре пасва на нуждите, които малкото или средно предприятие е посочило, по неговия опит, структура и други показатели. По този начин предприятието ще може да оцени различните варианти на базата на критериите на експертната система.

КОЙ РАЗРАБОТВА ИНСТРУМЕНТА MELIOR?

Изследването и разработката на инструмента Melior се извършват от група от седем експерта в областта на Ученето и обучението през целия живот в партньорство с Търговската камара на Сарагоса (Испания), с участници:

Cmara de Comercio e Industria de Zaragoza
INDICO
Chamber of Commerce of Edinburgh
Znanie Association
ABIF
Inovafor
Vilnius Pedagogical University
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този материал отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.