Paspauskite, norėdami pasirinkti mokymų tiekėją
MELIOR PROJEKTAS

MELIOR yra Europinis projektas, kurio tikslas – sukurti internetinį vadovą, grindžiamą Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo programoje sukurtais kokybės rodikliais, padėsiantį mokymų ieškantiems asmenims ar institucijoms pasirinkti ir įvertinti mokymų tiekėjo tinkamumą. Pareiškėjas – Saragosos (Ispanija) Prekybos rūmai.

Kam projektas skirtas?

MELIOR bus šiuolaikinė mokymų kokybės analizės sistema, sukurta konsultuoti smulkaus verslo įmones.

Kaip Melior sistema veikia?

MELIOR vadovaujasi ES Bendrąja kokybės užtikrinimo sistema, sukurta konsultuoti smulkaus verslo įmones, renkantis mokymų tiekėjus. Sistema apima šiuos etapus:

  • Mokymosi poreikių analizė.
  • Mokymo plano igyvendinamumas.
  • Metodologijos parinkimas.
  • Mokymų modelio parengimas.
  • Turinio modelis ir tiekėjo pristatymo parengimas.
  • Mokymų kokybės patikra ir dalyvių vertinimai.
  • Kokybės rodiklių įgyvendinimas, siekiant didinti įsidarbinimo galimybes.

Kas kuria MELIOR įrankį?

Tyrimas ir MELIOR įrankio kūrimas yra įgyvendinamas, bendradarbiaujant septynioms organizacijoms - mokymosi visą gyvenimą ekspertėms:

Cmara de Comercio e Industria de Zaragoza
INDICO
Chamber of Commerce of Edinburgh
Znanie Association
ABIF
Inovafor
Vilnius Pedagogical University
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.